Maak kennis met onze inwoners

Burgers van Sheraga...

    ...waarborgen vrijheid van individuën en groepen mensen
    ...zorgen voor de aarde en beschermen de wezens die het bewonen
    ...delen rijkdom en kennis om hen te helpen die minder hebben dan anderen
    ...sturen vriendelijk en motiverend aan richting gezonde en gelijkwaardige relaties
    ...weren geweld en exploitatie jegens individuën, onafhankelijk van geslacht,
       ras of overtuiging
    ...onderzoek en respecteren wetenschappelijk, filosifisch en eclectisch de oorsprong
       van het bestaan
    ...verhouden zich altijd open, feitelijk, and vragend ten opzichte van mysterië
       en het onbekende

Als je aandacht hierdoor getrokken is, en je met ons kennis wilt maken, stuur ons dan een berichtje via de contact pagina. We vinden het leuk nieuwe mensen te ontmoeten.

Ons bestuur

De Landen van Sheraga zijn een vrije en open source society, die bestaan uit een verscheidenheid aan interlokale bestuurseenheden. Samen vormen deze 'landen' een aerocratische meta-structuur, waarbinnen ze samenwerken. Aerocratie is een eklektische sociale structuur, waarbij verschillende overheidsstructuren en willekeurige groepen vreedzaam samenleven en gezamenlijk gedeelde culturele waarden kunnen ontwikkelen.

Deze publikatie die je nu leest, valt onder het bestuur van Ghelderun, onze eerste society. Ons bestuur is op het moment standaarden aan het ontwikkelen om het tot stand komen van Sheraga initiatieven op andere plaatsen te inspireren en stimuleren.

Deze website functioneert als verzamelplaats voor allerlei informatie over de Landen van Sheraga in het algemeen, totdat deze Landen zelf in staat zijn hun eigen informatie sites beschikbaar te stellen.

Zoek rustig verder op deze site naar meer informatie. Naarmate er meer informatie beschikbaar komt over activiteiten, kun je dat op deze website terugvinden.