Maak kennis met onze inwoners

Burgers van Sheraga...

    ...zorgen voor de aarde, en de wezens die haar bewonen
    ...beschermen ieders privacy om uitbuiting te voorkomen
    ...hebben een vrije en open source levensstijl, op elke manier
    ...bevorderen de vrijheid van individuën, zowel als groepen mensen
    ...gebruiken rijkdom op een zodanige manier dat het ten goede komt aan hen die minder hebben
    ...delen materiële en intellectuele goederen, zonder daarvan het exclusieve eigendomsrecht op te eisen
    ...discrimineren niet op een schadelijke manier op basis van leeftijd, geslacht, ras, kleur of levensovertuiging
    ...zijn zich ervan bewust dat er legitieme gewoonten kunnen ontstaan wanneer mensen elkaar wederzijds vriendelijkheid betonen

Als je aandacht hierdoor getrokken is, en je met ons kennis wilt maken, stuur ons dan een berichtje via de contact pagina. We vinden het leuk nieuwe mensen te ontmoeten.

Ons bestuur

De Landen van Sheraga zijn een vrije en open source verzameling van landen, die bestaan uit een verscheidenheid aan interlokale bestuurseenheden. Samen vormen deze landen een aerocratische meta-structuur, waarbinnen ze samenwerken. Aerocratie is een eklektische sociale structuur, waarbij verschillende overheidsstructuren en willekeurige groepen vreedzaam samenleven en gezamenlijk gedeelde culturele waarden kunnen ontwikkelen.

Deze publikatie die je nu leest, valt onder het bestuur van Ghelderun, ons eerste provinciale land. Ons bestuur is op het moment standaarden aan het ontwikkelen om het tot stand komen van Sheraga initiatieven op andere plaatsen te inspireren en stimuleren.

Deze website functioneert als verzamelplaats voor allerlei informatie over de Landen van Sheraga in het algemeen, totdat deze Landen zelf in staat zijn hun eigen informatie sites beschikbaar te stellen.

Zoek rustig verder op deze site naar meer informatie. Naarmate er meer informatie beschikbaar komt over activiteiten, kun je dat op deze website terugvinden.