Een nieuwe manier van leven

Sheraga mensen willen...

...vrijheid waarborgen van individuën en groepen mensen
...zorgen voor de aarde en beschermen haar bewoners, dieren en planten
...delen bezit en kennis om hen die minder hebben dan anderen te helpen
...sturen vriendelijk en motiverend aan op gezonde en gelijkwaardige relaties
...weren geweld en exploitatie jegens anderen, onafhankelijk van geslacht, ras of overtuiging
...beschouwen respectvol, wetenschappelijk, filosifisch en eclectisch de oorsprong van het bestaan
...verhouden zich altijd open, feitelijk, and vragend ten opzichte van mysteriëen en het onbekende


Decentraal bestuur

De Landen van Sheraga vormen een vrije en open samenleving, die bestaat uit een verscheidenheid aan interlokale bestuurseenheden. Samen vormen deze 'landen' een aerocratische meta-structuur, waarin ze samenwerken. Aerocratie is een eklektische sociale structuur, waarbij verschillende overheidsstructuren en willekeurige groepen vreedzaam samenleven en gezamenlijk gedeelde culturele waarden kunnen ontwikkelen.

Ons bestuur is op het moment standaarden aan het ontwikkelen om het tot stand komen van Sheraga initiatieven op andere plaatsen te inspireren en stimuleren.

Deze website functioneert als verzamelplaats voor allerlei informatie over de Landen van Sheraga in het algemeen, terwijl aangesloten groepen ook hun eigen informatie online beschikbaar te stellen.